Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Υπαίθρια σχολεία

Πριν εκατό περίπου χρόνια τα σχολεία έγιναν υπαίθρια για να αντιμετωπίσουν τη φυματίωση. Φέτος, στην Ιταλία, τα δημοτικά ξεκίνησαν ήδη, με μαθήματα στο ύπαιθρο. 

Στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι αδύνατον, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Σε ποιο υπαίθριο χώρο θα χωρέσουν τα 12-20 ή και παραπάνω τμήματα ενός αστικού σχολείου;